Сайт зачинений. Просимо вибачення за незручності.

Жінки, не дозволяйте чоловікам
себе ошукати, вони лише вдають,
що «баби» їх не цікавлять.

 Бути батьком - це, поза сумнівом, основне при­значення чоловіка. Зрештою, кожен з них відпо­відає за масштаби, якість та форму батьківства. Та невже жінкам немає що сказати? Чи не мо­жуть вони ефективно допомогти чоловікам «до­зріти» до ролі батька? Якщо можуть, то як?

 Аби не спотворити суть ідеї, не бути звинува­ченим у перекладанні відповідальности на жінок (на жаль, це часто трапляється) за традиційне або спотворене розуміння батьківства, наголошую і по­вторюю: насамперед чоловік сам відповідає за те, як він «доростає» до ролі батька. Адже у формуван­ні особистости людини вирішальне значення має елемент самовиховання. Роботу цю треба викону­вати самотужки, комусь не вдасться виконати її замість тебе. Водночас ми знаємо, наскільки сут­тєво впливає на позицію дорослої людини батьків­ський дім, де її виховували.

 Життя формує нас змалечку. Усе: приємні і не­приємні переживання, однолітки й довкілля. Од­нак хочу насамперед зосередити увагу на специ­фічному впливі жінок на чоловіків. Жінок узага­лі: починаючи від матері, сестри, подруги, коханої і закінчуючи тією найважливішою, вибраною, єди­ною - дружиною. Спробую відповісти на запитан­ня, як жінка може позитивно впливати на майбут­ню роль батька, хлопця чи чоловіка, зокрема свого чоловіка.

Для чоловіків
важлива думка жінки

 Насамперед варто зазначити: для кожного справжнього чоловіка, без винятку, дуже важлива думка жінки. Ба більше, чоловік готовий, зважаю­чи на її думку, здійснити справжні героїчні вчин­ки і навіть працювати над собою. Отож бажання: дістань мені крокодила, коханий, може виконати чоловік, який справді кохає. Часто цитую жартів­ливий, але дуже влучний вислів:чоловік довго пе­ребуває під враженням, яке він справив на жінку. Незважаючи на те, що багато хто вдає, що «баби» їх не цікавлять, насправді це лише позування. Зрештою, здоровий інтерес до прекрасної статі - це важливий елемент чоловічої зрілости. Якщо чоловік каже, що це його не стосується, попере­ду в нього довгий шлях праці над собою. Спершу він має визнати, що його це цікавить, а потім ще впродовж певного часу змінювати своє неналежне ставлення до жінок.

У школі

 Можна ризикнути й сказати, що ті, хто нава­житься відверто заявити: «Жінки мене не цікав­лять», - і хто отримує задоволення від жартів на кшталт: «Коли на вулиці хтось покличе “Агов, лю­дино”, то жодна жінка не повернеться», - пере­бувають на рівні середньої школи. Адже це підліт­ки у відповідь на те, що їхні подружки цікавлять­ся хлопцями старших класів, заявляють: «Усі баби дурні», - і вдають, що це їм байдуже. Проте гормо­ни таки притягують їх до дівчат. Усі вчителі й уче­ниці знають про смикання за коси і підкладання жаби до ранця.

Серед студентів

 Можна не зважати на поведінку підлітків, при­таманну для так званого «телячого» віку. Гірше, ко­ли така поведінка проявляється у студентів. Пра­цюючи з ними, я помічаю це дедалі частіше, що за­свідчує брак розвитку і вимагає радикальних змін.

Інколи дорослий чоловік, який має дружину й дітей, вдає для себе чи перед колегами, що жінки, зокрема і дружина, його не цікавлять. Звичай­но, така позиція є вкрай неприємною для дружи­ни, шкодить формуванню належного ставлення дітей до батьків, але найбільше вона впливає на чоловіка. Але він цього не помічає. Усе життя він змушений вдавати когось іншого і не може бути просто собою. Як відомо, щастя полягає власне в тому, щоб бути самим собою, всебічно розвиваючи власні таланти і можливості бути тим, до чого надаєшся найкраще і для чого створений. Я ство­рений, як соціальна особа, для того, щоб будувати стосунки та зв’язки, зокрема (це дуже важливо і часто важко) з жінками. Апогей можливостей чоловіка - справжня мужність і гармонійно пов’я­зане з нею батьківство.

Поняття мужності втрачає сенс без жіночності, а батьківство - без материнства. Жінки й чо­ловіки залежать одне від одного, починаючи з фі­зичного існування (розмноження) і закінчуючи по­чуттям щастя, яке полягає у виконанні свого при­значення через материнство і батьківство.

Незамінна роль жінок

 Відповідно оцінюючи справді великий вплив жінок на чоловіків, гадаю, що світ чоловіків знач­ною мірою формується за участі жінок. Я кажу про поведінку, яка суперечить інтересам жінок і на­віть зачіпає їхню гідність. На жаль, часто жінки своєю невластивою поведінкою провокують таке ставлення до них. Тут не йдеться про те, що жінки винні, що вони мають те, на що заслуговують. Про­сто своєю байдужістю вони наче схвалюють недостойну поведінку чоловіків.

Це починається в п’ятому чи в шостому класі - безглузді чіпляння хлопців і насмішки інших дів­чат. Потім хлопці виростають. Прикро інколи чу­ти словниковий запас студентів, те, як вони звер­таються до своїх подруг. На жаль, дівчата часто у відповідь поводяться так само вульгарно. А могли б відповісти, що не бажають чути таких слів, отже - досягти успіху. Це підтверджує незапереч­ний факт: для чоловіків важлива думка жінок. Знаю конкретні випадки, коли послідовні у влас­них діях дівчата успішно змінювали поведінку і лексику своїх приятелів. Прикро, що дівчата не­достатньо використовують свою велику силу, бо могли б позитивніше впливати на чоловіків. Як для одних, так і для інших це було б корисним.

Поради

Як змінити на краще свого чоловіка і спонукати його до розвитку? Гадаю, в цьому допоможуть кон­кретні поради для жінок. Почніть їх застосовувати вже нині. Інакше можете втратити найцінніше, так і не використавши свого шансу.

 1. Шануйте себе і тоді чоловіки вас поважа­тимуть.
 2. Вимагайте від чоловіків відповідного став­лення до вас у повсякденному житті.
 3. Висувайте до чоловіків великі вимоги.
 4. Покладайтеся на своїх хлопців, наречених, чоловіків.
 5. Дозвольте чоловікам брати на себе тягар по­долання труднощів.
 6. Дбайте про те, аби ваші чоловіки були що­разу відповідальнішими.
 7. Очікуйте від чоловіків мудрості. Схвалю­ючи й оцінюючи їхні вчинки, мобілізуйте їх, аби вони ставали щоразу мудрішими.
 8. Допоможіть чоловікам завоювати автори­тет у дітей.
 9. Передайте владу чоловікові й стежте, щоб він не зловживав нею.
 10. Не намагайтеся завжди вигравати у силь­ної статі, бути вищими.
 11. Зробіть так, щоб ваші чоловіки стали про­відниками віри в родині.
 12. Невпинно й невтомно моліться за наміри чоловіків, навіть про ті, про які ви ще не знаєте.

Із книги Яцека Пуліковського "12 порад для жінок, що прагнуть подружнього щастя"